Geschiedenis

Op 18 april 1893 is in een vergadering, waar volgens de archieven “vele belangstellenden” aanwezig waren, besloten tot oprichting van Christelijk Evangelische Zangvereniging “HALLELUJAH” met als grondslag Gods Woord.

Ds. Siebenhar kwam met het voorstel om het koor Hallelujah te noemen en daar gingen de aanwezigen mee akkoord.

De volgende wens werd uitgesproken tijdens de oprichtingsvergadering:

Doe de Heer deze vereniging in de volle heerlijken zin een Hallelujah-koor zijn,

het zinge Jezus lof,

het stichte Jezus Gemeente

het blijve tot, verwachte en bereide tot Jezus komst,

bloeiende en vruchtdragende.

Het doel van de vereniging is het beoefenen van zang om daarmee werkzaam te zijn in de arbeid voor Gods Koninkrijk. Leden mogen uit allerlei geloofsrichtingen komen, op voorwaarde dat ze willen leven zoals Gods Woord het aangeeft.

De minimale leeftijd is 16 jaar en na 3 repetitieavonden is het mogelijk om lid te worden, als het bestuur dat goedkeurt.

In de eerste jaren wordt er regelmatig opgetreden op een zogenaamde ‘anti-kermisvergadering’, op diverse jubileumvieringen, op zendingsdagen en hervormingsdagen. Een hoogtepunt van ieder jaar is de Zangersdag, waar andere koren ook aan deelnemen.

In hetzelfde jaar van oprichting wordt er, samen met de “jonge dochtersvereniging” van de kerk een orgel aangeschaft.

Naam

In de loop van de tijd is de naam van “Christelijk Evangelische Zangvereniging Hallelujah” veranderd in “Zangkoor Hallelujah”. Een reden hiervoor is niet teruggevonden in het archief, maar aannemelijk is dat een verkorte versie makkelijker te verwerken is in uitnodigingen en liturgieën.

Dirigenten

Door het lange bestaan van het zangkoor is er ook al een lange lijst van dirigenten te maken. Zo zijn onder andere de heer De Weert, de heer De Kok, de heer Haartsen, de heer Van Beugen, de heer Van de Klooster, de heer Dingemanse, mevrouw Nijsse en de heer Kaashoek dirigent geweest. De huidige dirigent (vanaf januari 2015) is de heer Rudy Gorsse.